Doç. Dr. İLKNUR KORKUTAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. İLKNUR KORKUTAL

T: (0282) 250

M ikorkutal@nku.edu.tr

W ikorkutal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2014-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2006-2014
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2000-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1994-2000
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MYO
2010-2011
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MYO
2009-2010
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MYO
2006-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bağ Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUTAL İ., BAHAR E., Influence of Different Soil Tillage and Leaf Removal Treatments on Yield, Cluster and Berry Characteristics in cv. Syrah (Vitis vinifera L.), Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 19, pp. 647-658, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. BAHAR E., KORKUTAL İ., ALAIN C., Lag phase water stress effect on berry shrivelling and recovering in cv. Chardonnay (Vitis vinifera L.), Le Bulletin De L’OIV, vol. 85, pp. 141-154, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
3. KORKUTAL İ., BAHAR E., ALAIN C., Growth and yield responses of cv. Merlot (Vitis vinifera L.) to early water stress. African Journal of Agricultural Research, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 6281-6288, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. KORKUTAL İ., ALAIN C., BAHAR E., Effects of early water stress levels on berry set and berry development in Merlot cv. (Vitis vinifera L.), AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol. 10, pp. 15921-15932, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. KORKUTAL İ., KAYGUSUZ G., BAYRAM S., Different Effect of Scion Types on Callusing in Bench Grafting, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 15123-15129, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. KORKUTAL İ., GİZEM Y., Asmada Aşı Kaynaşma Özellikleri Üzerine Bazı Sitokinin Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 24, pp. 1-8, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
7. BAHAR E., CARBONNEAU A., KORKUTAL İ., The Effect of Extreme Water Stress on Leaf Drying Limits and Possibilities of Recovering in Three Grapevine (Vitis vinifera L.) Cultivars., African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 1151-1160, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. KORKUTAL İ., AHU ZÜBEYDE D., Farklı UV-C Uygulama Sürelerinin Asmalarda Aşıda Kaynaşma Özellikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 23, pp. 1-6, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
9. BAHAR E., KORKUTAL İ., ALAIN C., GULCIN A., Using magnetic resonance imaging technique (MRI) to investigate graft connection and its relation to reddening discoloration in grape leaves, Food, Agriculture & Environment (JFAE), vol. 8, pp. 293-297, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. KORKUTAL İ., BAHAR E., GÜLÇİN A., DİDEM SİNEL G., Farklı Sürelerle Ultraviyole (UV-C) Uygulamalarının Kaynaştırma Odası Koşullarında Aşılı Asma Çelikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 22, pp. 9-14, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
11. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., The Relationships Between Shoot Elongation and Shoot Removal Force in Some Grape Cultivars (V. vinifera L.), World Applied Sciences Journal, vol. 6, pp. 1089-1095, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
12. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat ve Azot İçerikleri ile Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 21, pp. 15-26, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
13. KORKUTAL İ., BAHAR E., OZNUR G., The Characteristics of Substances Regulating Growth and Development of Plants and the Utilization of Gibberellic Acid (GA3) In Viticulture, World Journal of Agricultural Sciences, vol. 4, pp. 321-325, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
14. KORKUTAL İ., ÇELİK S., Embryo Abortion in Some New Seedless Table Grape (Vitis vinifera L.) Varieties., International Journal Of Botany, vol. 3, pp. 128-128, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
15. KÖK D., ATEŞ E., KORKUTAL İ., BAHAR E., Forage and Nutritive Value of the Pruning Residues (Leaves Plus Summer Lateral Shoots) of Four Grapevine (Vitis vinifera L.) Cultivars and Grape Harvest and Two Post-Harvest Dates, Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 517-521, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
16. KORKUTAL İ., ÖZNUR G., İtalya Üzüm Çeşidinde Ovaryum ve Tane Gelişimi Üzerine Büyüme Düzenleyicilerin Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 20, pp. 37-43, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
17. KÖK D., BAHAR E., KORKUTAL İ., ÇELİK S., From Precision Viticulture Standpoint Importance Of Technological Progress, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 43-46, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
18. KORKUTAL İ., KÖK D., BAHAR E., SARIKAYA C., Hayward ve Matua Kivi (Actinidia deliciosa) Çeşitlerinde Çiçek Morfolojileri ve Fenolojilerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 17, pp. 217-224, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
19. KÖK D., KORKUTAL İ., BAHAR E., ÇELİK S., Identification of Grape Cultivars Via Microsatellite Markers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 191-194, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
20. BAHAR E., KÖK D., KORKUTAL İ., ÇELİK S., Possibility of Rooting of the Pruned Canes in Grapevine (Vitis vinifera L.) Then Obtaining Yield Grown in Hydroponic System, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 1481-1487, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUTAL İ., Kaymaz Ö., Viognier (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Farklı Sıra Yönleri ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Kalite ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, Bahçe, cilt 45, ss. 599-606, 2016.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
2. KORKUTAL İ., BAHAR E., Kaymaz Ö., Viognier (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Farklı Sıra Yönleri ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Omcaların Güneşlenme Durumları ve Fenolojik Gelişme Üzerine Etkileri, Bahçe, cilt 45, ss. 758-765, 2016.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
3. BAHAR E., KORKUTAL İ., TEKİN D., Küresel Isınmanın Bağcılık Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 1-15, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
4. KORKUTAL İ., BAHAR E., ÖZGE K., Rakımın Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 17-29, 2012.
Erişim Linki
5. AHMET SEMİH Y., BAHAR E., KORKUTAL İ., Bağcılıkta Örtülü Toprak İşleme Sistemleri, Hasad Dergisi, cilt 27, ss. 96-98, 2011.
Endekste taranmıyor
6. BAHAR E., KORKUTAL İ., CANEL K., Farklı Fenolojik Gelişme Aşamalarındaki Su Stresinin Üzüm Tanesinde Büyüme, Gelişme ve Kalite Üzerine Etkileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 12, ss. 21-34, 2011.
Erişim Linki
7. BAHAR E., KORKUTAL İ., AHMET SEMİH Y., Bağcılıkta Örtülü Toprak İşleme ve Örtü Bitkileri, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 3-13, 2010.
Erişim Linki
8. BAHAR E., KORKUTAL İ., AHU ZÜBEYDE D., Bağda Silkme ve Silkmeye Neden Olan Faktörler, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 81-87, 2009.
Erişim Linki
9. KORKUTAL İ., BAHAR E., HASAN ALİ E., Edirne İli Uzunköprü İlçesi Yeniköy Beldesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 10, ss. 179-187, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
10. KORKUTAL İ., ÖZNUR G., Razakı Üzüm Çeşidinde Ovaryum Gelişimi Üzerine GA3 Uygulamasının Etkileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 8, ss. 133-139, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
11. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Türkiye Bağcılığının Son Yıllardaki Gelişiminde Görülen Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 7, ss. 65-69, 2006.
Erişim Linki
12. KORKUTAL İ., BAHAR E., KÖK D., ÇELİK S., SELEN U., Bazı Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) in vitro Testler Yardımıyla Polen Canlılığı ve Çimlenme Yeteneklerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 5, ss. 117-126, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BAHAR E., CARBONNEAU A., KORKUTAL İ. ., Lag Phase Water Stress Effect On Berry Shrivelling and Recovering in cv. Chardonnay (Vitis vinifera L.), 35th World Congress of Vine and Wine (18.05.2012-22.05.2012).
Tam metin bildiri
2. BAHAR E., CARBONNEAU A., KORKUTAL I., THE EFFECT of LAG PHASE WATER STRESS on BERRY SHRIVELLING and RECOVERING AFTER IRRIGATION in cv. CABERNET-SAUVIGNON (Vitis vinifera L.), 17th International Symposium GiESCO (29.08.2011-02.09.2011).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KORKUTAL İ., OÇKUN M. A., Bağcılıkta Metil Jasmonat (MeJA), Jasmonik Asit (JA) ve Salisilik Asitin (SA) Aşıda Kallus Oluşumu Üzerine Etkileri, 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (25.09.2013-28.09.2013).
Sözlü Bildiri
2. BAHAR E., KORKUTAL İ., BOZ Y. ., TEKIRDAĞ ILI SARKÖY ILÇESI’ NIN TERROIR AÇISINDAN DEĞERLENDIRMESI, Şarköy Değerleri Sempozyumu (14.10.2010-14.10.2010).
Tam metin bildiri
3. KORKUTAL İ., BAHAR E., DIRAK M. ., Sürmüs ve Sürmemis Çelik ve Kalemlerin Masabası Omega Asısındaki Performansları, Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.09.2007-07.09.2007).
Tam metin bildiri
4. ÇELİK S., BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D. ., Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Yabani Asmanın (V. Vinifera ssp. silvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanakları Üzerine Araştırma, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu (19.09.2005-23.09.2005).
Tam metin bildiri
5. ÇELİK S., BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D. ., Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetişen Böğürtlen (Rubus L.) Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla Üretilmesi, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (08.09.2003-12.09.2003).
Sözlü Bildiri
6. BAHAR E., ÇELİK S., KUBAŞ A., KORKUTAL İ., Tekirdağ İli Merkez İlçesinde Son 20 Yılda Bağ alanları, Üretim , Verim ve Bazı Kültürel İşlemlerde Meydana Gelen Değişimler, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14.09.1999-17.09.1999).
Poster
7. ÇELİK S., BAHAR E., KORKUTAL İ., Asmanın (V. vinifera L.) Yıllık Dallarının Ksilem İletim Demetlerinde Su İletim Hızının Değişimi, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14.09.1999-16.09.1999).
Sözlü Bildiri
8. BAHAR E., KUBAŞ A., KORKUTAL İ., DENİZLİ Ö., GÜZEYCAN Z. B., Bağ Alanlarındaki Azalma Nedenleri ve Başlıca Bağcılık Sorunları; Tekirdağ Merkez İlçe Örneği, 4. Bağcılık Sempozyumu (20.10.1998-22.10.1998).
Tam metin bildiri
9. KORKUTAL İ., ÇELİK S., Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinden Çiçek Tozu Canlılığı ve Çimlenme Gücü, 4. Bağcılık Sempozyumu (20.10.1998-22.10.1998).
Tam metin bildiri
10. BAHAR E. ., ÇELİK S., KORKUTAL İ., ÇEVİK Ö. ., CİCİLER N. ., Tekirdağ Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Farklı Zamanlarda Bilezik Almanın Bazı Tane ve Salkım Özellikleri Üzerine Etkileri, 4. Bağcılık Sempozyumu (20.10.1998-22.10.1998).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Hayrabolu Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Editörlüğü , Yayın Yeri: Ege Basım, Editör (13.10.2010-13.10.2010).
Ulusal Diğer Yayınlar
2. Şarköy Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın Yeri: Ege Basım, Yrd. Editör (14.10.2010-14.10.2010).
Ulusal Diğer Yayınlar
Yayın Hakemlikleri
1. Scientia Horticulturae (15.03.2016-25.05.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI Erişim Linki
2. TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ (23.07.2013-24.07.2013), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded Erişim Linki
3. MEYVE BİLİMİ (06.11.2015-09.11.2015), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
4. Derim (13.01.2015-14.01.2015), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Doaj, FAO Agris, Ulakbim, OpenAire, Google Akademik
5. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (25.08.2014-25.08.2014), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TÜBİTAK-Ulakbim Erişim Linki
6. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A (16.01.2014-06.03.2014), Hakemlik Sayısı:5.
Ulusal Bildiri Kitabı Erişim Linki
7. JOURNAL OF AGRICULTURALSCIENCE AND TECHNOLOGY (11.04.2012-12.04.2012), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI-Expanded
8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Farklı Uygulamaların ‘Merzifon Karası’ Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera L.) Tane Tutumu ve Salkım Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 08.12.2015-Beklemede.
2. SOFRALIK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÖRTÜ MATERYALİ VE ÖRTME YÜKSEKLİKLERİ İLE OLUŞTURULAN KORUNAKLI ŞARTLARIN ÜZÜM VERİMİ, KALİTESİ VE GEÇ HASAT ZAMANI ÜZERİNE ETKİSİ, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 08.12.2015-Beklemede.
3. Örtüaltı Üzüm Üretiminde Topraksız Kültür Sisteminin Trakya Ilkeren ve Prima Çesitleri Kullanılarak Optimizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 08.12.2015-Beklemede.
4. Salkım Seyreltme Uygulamalarının Narince ve Boğazkere Çeşitlerine Ait Üzüm ve Şaraplardaki Tyrosol ve Resveratrol İçeriklerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 08.12.2015-Beklemede.
5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Narlarının (Punica granatum L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 27.05.2015-Beklemede.
6. Sofralik Üzüm Yetiştiriciliğinde Farkli Örtü Materyali Ve Örtme Yükseklikleri İle Oluşturulan Korunakli Şartlarin Üzüm Verimi, Kalitesi Ve Geç Hasat Zamani Üzerine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 27.05.2015-Beklemede.
7. Diferansiyel Termal Analiz Yönteminin Optimizasyonu Ve Hızlı Soğuma-Erimenin, Asma (Vitis vinifera L.) Don Toleransı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 27.05.2015-Devam Ediyor.
8. Ülkemizden Örneklenen Vaccinium Türleri Ile Maviyemiş Çeşitlerinin Çiçeklenme Desenlerinin Değişik Sıcaklık Ve Gün Uzunluğu Koşullarında Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği, 27.05.2015-Beklemede.
9. Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmasına (Vitis vinifera L.) ait Genetik Materyallerin Toplanması ve DNA İzolasyonlarını Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.09.2014-01.11.2016.
10. Ganos Dağları Doğal Florasından Toplanan Kültür Asması (Vitis vinifera L.) Genetik Materyallerinin Moleküler Karakterizasyonunun Yapılması NKÜBAP.00.24.AR.14.19, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.09.2014-Devam Ediyor.
11. Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından (Vitis vinifera L.) Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.06.2014-01.11.2016.
12. Farklı Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Gelişme, Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 28.02.2013-12.10.2016.
13. Asmada Aşı Kaynaşma Özellikleri Üzerine Bazı Sitokinin Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi NKÜBAP00.24.YL.09.12, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.03.2009-26.01.2010.
14. Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Odunsu Dokularında Karbonhidrat-Azot Birikimi ve Bağdaki Tutma Oranlarına Etkileri TÜBAP344, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2000-02.09.2002.
15. Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetiştirilen Böğürtlen (Rubus L.) Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla Üretilmesi TÜBAP 233, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 24.03.1999-05.09.2002.
16. Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Yabani Asmanın (V. Vinifera ssp. sylvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması TARP 2184, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.1999-01.09.2003.
17. Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Embriyo Aborsiyonu ve Nedenleri TÜAF 77, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.1995-28.12.1999.
Ödüller
1. 2011 - ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Programı No:246992, ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Programı No:246992, 2011.
Üyelikler
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2011.
Stratejik Planlama Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2011.
GiESCO, Üye, 2009-.
Doğa Derneği, Üye, 2009-.
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği, Üye, 2000-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Yer:ÇANAKKALE, Düzenleyenler:ÇOMÜ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ, 25.08.2015-29.08.2015.
BAĞCILIKTA ULUSAL KLON SELEKSİYONU METODOLOJİ ÇALIŞTAYI, Yer:TOKAT, Düzenleyenler:TOKAT VALİLİĞİ, GOP ÜNİVERSİTESİ, TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 24.04.2014-25.04.2014.
8. BAĞCILIK VE TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Yer:KONYA, Düzenleyenler:SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 25.09.2013-28.09.2013.
TÜRKİYE 5. BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Yer:ERZURUM, Düzenleyenler:ATATÜRK ÜNİV. ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 04.09.2007-07.09.2007.
TÜRKİYE 6. BAĞCILIK SEMPOZYUMU, Yer:TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 19.09.2005-23.09.2005.
VİZYON 2023 BAĞCILIK ÇALIŞTAYI, Yer:TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TAGEM, GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TRAKYA KALKINMA AJANSI, TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 26.06.2003-27.06.2003.
TÜRKİYE V: BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK SEMPOZYUMU, Yer:NEVŞEHİR, Düzenleyenler:ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 05.10.2002-09.10.2002.
XV. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Yer:ANKARA, Düzenleyenler:ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 05.09.2000-09.09.2000.
BİYOTEKNOLOJİ VE SANAYI, Yer:İZMİR, Düzenleyenler:EGE ÜNİV. BİLİM-TEKNOLOJİ UYG. VE ARŞ. MERKEZİ, 06.03.2000-09.03.2000.
TÜRKİYE III. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Yer:ANKARA, Düzenleyenler:ANKARA ÜNİV. ZİRAAT FAKÜLTESİ, 14.09.1999-17.09.1999.
4. Bağcılık Sempozyumu, Yer:Yalova, Düzenleyenler:ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 20.10.1998-23.10.1998.