Doç. Dr. İLKNUR KORKUTAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. İLKNUR KORKUTAL

T: (0282) 250

M ikorkutal@nku.edu.tr

W ikorkutal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1993-1999
Tez: Bazı çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde embriyo abortsiyonu ve nedenleri (1999)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1991-1993
Tez: Elma ve Armutlarda Aşı Parsellerine Dikilen Anaçların Gövdesine Uygulanan Değişik Budama Uzunluğunun Tutma Oranı ve Vegetatif Gelişme Üzerine Etkileri (1993)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ PR.
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2014-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2006-2014
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ PR.
2000-2006
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ PR.
1994-2000
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2011
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2009-2010
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU
2006-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bağ Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUTAL İ., BAHAR E., Mahmood M. N. A., 110R Anacına Aşılı Merlot Üzüm Çeşidi Genç Omcalarına Farklı Dozlarda Uygulanan Trichoderma harzianum ve Bacillus subtilis’ in II. Söküm Dönemindeki Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 67-75, 2018.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. BAHAR E., KORKUTAL İ., ÖNER H., Bağcılıkta Terroir Unsurları, Bahçe, vol. 47, pp. 57-70, 2018.
Derleme Makale CAB Abstract
3. KORKUTAL İ., BAHAR E., CARBONNEAU A., Effects of early water stress on grapevine (Vitis vinifera L.) growing in cv. Syrah, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol. 17, pp. 463-472, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. KORKUTAL İ., BAHAR E., KAYGUSUZ G., Farklı uç alma dönemleri ve farklı dozlarda azot uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde salkım ve tane özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi, Mediterranean Agricultural Sciences, vol. 31, pp. 199-207, 2018.
Özgün Makale CAB, Zoological Records Erişim Linki
5. KORKUTAL İ., BAHAR E., ZİNNİ A., Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi, Selçuk Journal of Agr. Food Sci, vol. 32, pp. 475-481, 2018.
Özgün Makale EBSCO
6. KORKUTAL İ., BAHAR E., OZDEMIR A. G., Determining the Internal Connection Ratios by MRI and Their Effects on Grafted Rooted Vine Growing Features of cvs. Merlot and Syrah, Erwerbs-Obstbau, vol. 60, pp. 61-69, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. KÖK D., BAHAR E., KORKUTAL İ., BAL E., ALÇO T., CANDAR S., AHMET SEMİH Y., Determination of Phytochemical Properties in Genetic Materials Collected from Grapevines (Vitis spp.) Found in Natural Flora of Ganos Mountains, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 52-60, 2018.
Özgün Makale CABI, EBSCO, ULAKBİM, AGRIS, INDEX COPERNICUS
8. KORKUTAL İ., BAHAR E., KAYGUSUZ G., Farklı Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, vol. 8, pp. 31-38, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
9. KORKUTAL İ., BAHAR E., Mahmood M. N. A., 110R Anacına Aşılı Merlot Üzüm Çeşidi Genç Omcalarına Farklı Dozlarda Uygulanan Trichoderma harzianum ve Bacillus subtilis’ in I. Gelişme Dönemindeki Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 73-82, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
10. KORKUTAL İ., BAHAR E., KÖK D., ŞAHİN N., UYSAL T., ÖZALP Z. O., YAŞASIN A. S., CANDAR S., ALÇO T., IŞIN M. A., Ganos Dağlarında doğal olarak bulunan asmalara (Vitis spp.) ait genetik materyallerin toplanması ve DNA izolasyonlarının yapılması, Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol. 31, pp. 5-15, 2018.
Özgün Makale CAB, Zoological Records
11. BAHAR E., KORKUTAL İ., Öner H., Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Şıra Özellikleri Üzerine Etkileri, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol. 32, pp. 1-7, 2018.
Özgün Makale EBSCO
12. KORKUTAL İ., BAHAR E., BAYRAM S., Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde, Sürgün ve Yaprak Özellikleri ile Su Stresi Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 1-13, 2018.
Özgün Makale EBSCO
13. KORKUTAL İ., BAHAR E., BAYRAM S., Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde Su Stresi, Salkım ve Tane Özellikleri Üzerine Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 54, pp. 397-407, 2017.
Özgün Makale CAB Abstracts, FAO AGRIS, NAL Catalog (AGRICOLA), TÜBİTAK/ULAKBİM, THOMSON REUTERS Master Journal List ve Zoological Record  Erişim Linki
14. KORKUTAL İ., BAHAR E., BAYRAM S., Farklı Toprak İşleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde Tanede Metabolit Birikimi ve Su Stresi Üzerine Etkileri, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol. 31, pp. 125-135, 2017.
Özgün Makale EBSCO
15. BAHAR E., KORKUTAL İ., KABATAŞ İ. E., Farklı Yaprak Su Potansiyeli (Ψyaprak) ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Sangiovese Üzüm Çeşidinin Fitokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 7, pp. 11-18, 2017.
Özgün Makale EBSCO
16. BAHAR E., KORKUTAL İ., KABATAŞ İ. E., Sangiovese Üzüm Çeşidinde Dönemsel Yaprak Su Potansiyeli (ψyaprak) Değişimleri ve Salkım Seyreltme Uygulamalarına Bağlı Olarak Düzenlenen Sulama Oranlarının Verim, Sürgün ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkileri, Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol. 30, pp. 85-90, 2017.
Özgün Makale CAB, VITIS, ULAKBİM, Thompson Reuters, Science Master Journal List Erişim Linki
17. BAHAR E., KORKUTAL İ., KABATAŞ İ. E., Sangiovese Üzüm Çeşidinde Farklı Yaprak Su Potansiyelleri (Ψyaprak) ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Salkım ve Tane Özellikleri Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 14, pp. 138-149, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
18. BAHAR E., ALAIN C., KORKUTAL İ., Vine and Berry Responses to Severe Water Stress in Different Stages in cv. Syrah (Vitis vinifera L.), Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, pp. 62-70, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
19. KORKUTAL İ., BAHAR E., Influence of Different Soil Tillage and Leaf Removal Treatments on Yield Cluster and Berry Characteristics in cv Syrah Vitis vinifera L, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 19, pp. 647-658, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
20. BAHAR E., KORKUTAL İ., ALAIN C., Lag phase water stress effect on berry shrivelling and recovering in cv Chardonnay Vitis vinifera L, Le Bulletin De L’OIV, vol. 85, pp. 141-154, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
21. KORKUTAL İ., BAHAR E., ALAIN C., Growth and yield responses of cv Merlot Vitis vinifera L to early water stress, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 6281-6288, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
22. KORKUTAL İ., ALAIN C., BAHAR E., Effects of early water stress levels on berry set and berry development in Merlot cv Vitis vinifera L, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol. 10, pp. 15921-15932, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
23. KORKUTAL İ., KAYGUSUZ G., BAYRAM S., Different Effect of Scion Types on Callusing in Bench Grafting, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 15123-15129, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
24. KORKUTAL İ., GİZEM Y., Asmada Aşı Kaynaşma Özellikleri Üzerine Bazı Sitokinin Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 24, pp. 1-8, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
25. BAHAR E., CARBONNEAU A., KORKUTAL İ., The Effect of Extreme Water Stress on Leaf Drying Limits and Possibilities of Recovering in Three Grapevine Vitis vinifera L Cultivars, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 1151-1160, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
26. KORKUTAL İ., AHU ZÜBEYDE D., Farklı UV C Uygulama Sürelerinin Asmalarda Aşıda Kaynaşma Özellikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 23, pp. 1-6, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
27. BAHAR E., KORKUTAL İ., ALAIN C., GULCIN A., Using magnetic resonance imaging technique MRI to investigate graft connection and its relation to reddening discoloration in grape leaves, Food, Agriculture & Environment (JFAE), vol. 8, pp. 293-297, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
28. KORKUTAL İ., BAHAR E., GÜLÇİN A., DİDEM SİNEL G., Farklı Sürelerle Ultraviyole UV C Uygulamalarının Kaynaştırma Odası Koşullarında Aşılı Asma Çelikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 22, pp. 9-14, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
29. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., The Relationships Between Shoot Elongation and Shoot Removal Force in Some Grape Cultivars V vinifera L, World Applied Sciences Journal, vol. 6, pp. 1089-1095, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
30. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat ve Azot İçerikleri ile Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 21, pp. 15-26, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
31. KORKUTAL İ., BAHAR E., OZNUR G., The Characteristics of Substances Regulating Growth and Development of Plants and the Utilization of Gibberellic Acid GA3 In Viticulture, World Journal of Agricultural Sciences, vol. 4, pp. 321-325, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
32. KORKUTAL İ., ÇELİK S., Embryo Abortion in Some New Seedless Table Grape Vitis vinifera L Varieties, International Journal Of Botany, vol. 3, pp. 128-128, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
33. KÖK D., ATEŞ E., KORKUTAL İ., BAHAR E., Forage and Nutritive Value of the Pruning Residues Leaves Plus Summer Lateral Shoots of Four Grapevine Vitis vinifera L Cultivars and Grape Harvest and Two Post Harvest Dates, Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 517-521, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
34. KORKUTAL İ., ÖZNUR G., İtalya Üzüm Çeşidinde Ovaryum ve Tane Gelişimi Üzerine Büyüme Düzenleyicilerin Etkileri, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 20, pp. 37-43, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
35. KÖK D., BAHAR E., KORKUTAL İ., ÇELİK S., From Precision Viticulture Standpoint Importance Of Technological Progress, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 43-46, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
36. KORKUTAL İ., KÖK D., BAHAR E., SARIKAYA C., Hayward ve Matua Kivi Actinidia deliciosa Çeşitlerinde Çiçek Morfolojileri ve Fenolojilerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 17, pp. 217-224, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
37. KÖK D., KORKUTAL İ., BAHAR E., ÇELİK S., Identification of Grape Cultivars Via Microsatellite Markers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 191-194, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
38. BAHAR E., KÖK D., KORKUTAL İ., ÇELİK S., Possibility of Rooting of the Pruned Canes in Grapevine Vitis vinifera L Then Obtaining Yield Grown in Hydroponic System, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 1481-1487, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAHAR E., KORKUTAL İ., ÖNER H., CABERNET–SAUVİGNON ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN YAPRAK SU POTANSİYELLERİ DEĞİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Bahçe, cilt 47, ss. 201-208, 2018.
Özgün Makale CAB, Horticultural Science
2. ALÇO T., CANDAR S., BAHAR E., KORKUTAL İ., TÜRKİYE’DE ŞARAPLIK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞMEMESİNİN BAŞLICA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Bahçe, cilt 47, ss. 595-604, 2018.
Özgün Makale CAB, Horticultural Science
3. KORKUTAL İ., KAYMAZ Ö., Viognier Vitis vinifera L Üzüm Çeşidinde Farklı Sıra Yönleri ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Kalite ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, Bahçe, cilt 45, ss. 599-606, 2016.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
4. KORKUTAL İ., BAHAR E., Kaymaz Ö., Viognier Vitis vinifera L Üzüm Çeşidinde Farklı Sıra Yönleri ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Omcaların Güneşlenme Durumları ve Fenolojik Gelişme Üzerine Etkileri, Bahçe, cilt 45, ss. 758-765, 2016.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
5. BAHAR E., KORKUTAL İ., TEKİN D., Küresel Isınmanın Bağcılık Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 1-15, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
6. KORKUTAL İ., BAHAR E., ÖZGE K., Rakımın Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri, Trakya Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 13, ss. 17-29, 2012.
Derleme Makale Erişim Linki
7. AHMET SEMİH Y., BAHAR E., KORKUTAL İ., Bağcılıkta Örtülü Toprak İşleme Sistemleri, Hasad Dergisi, cilt 27, ss. 96-98, 2011.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
8. BAHAR E., KORKUTAL İ., CANEL K., Farklı Fenolojik Gelişme Aşamalarındaki Su Stresinin Üzüm Tanesinde Büyüme Gelişme ve Kalite Üzerine Etkileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 12, ss. 21-34, 2011.
Derleme Makale Erişim Linki
9. BAHAR E., KORKUTAL İ., AHMET SEMİH Y., Bağcılıkta Örtülü Toprak İşleme ve Örtü Bitkileri, ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 3-13, 2010.
Derleme Makale Erişim Linki
10. BAHAR E., KORKUTAL İ., AHU ZÜBEYDE D., Bağda Silkme ve Silkmeye Neden Olan Faktörler, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 81-87, 2009.
Derleme Makale Erişim Linki
11. KORKUTAL İ., BAHAR E., HASAN ALİ E., Edirne İli Uzunköprü İlçesi Yeniköy Beldesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 10, ss. 179-187, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
12. KORKUTAL İ., ÖZNUR G., Razakı Üzüm Çeşidinde Ovaryum Gelişimi Üzerine GA3 Uygulamasının Etkileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 8, ss. 133-139, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
13. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Türkiye Bağcılığının Son Yıllardaki Gelişiminde Görülen Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Trakya Univ. J Sci, cilt 7, ss. 65-69, 2006.
Derleme Makale Erişim Linki
14. KORKUTAL İ., BAHAR E., KÖK D., ÇELİK S., SELEN U., Bazı Üzüm Çeşitlerinde Vitis vinifera L in vitro Testler Yardımıyla Polen Canlılığı ve Çimlenme Yeteneklerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 5, ss. 117-126, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KORKUTAL İ., BAHAR E., KAYGUSUZ G., Bazı Gelişme Özellikleri Üzerine Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot Çesidinde (Vitis vinifera L.) Etkileri, 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) (22.11.2018-23.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KORKUTAL İ., BAHAR E., NURGÜL G., Different doses effects of Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis on cv. Syrah II. Young plants properties in organic viticulture, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. KORKUTAL İ., BAHAR E., GÜNEŞ N., Different doses effects of Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis on cv. SyrahI. Young plants performance during growing period in organic viticulture, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. CANDAR S., YAŞASIN A. S., ALÇO T., BAHAR E., KORKUTAL İ., Interactions of Abiotic Environmental Factors on Physiological Parameters in cv. Merlot (Vitis vinifera L.), 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. BAHAR E., Carbonneau A., KORKUTAL İ., Vine and berry responses to severe water stress in different stages in cv. Syrah (Vitis vinifera L.), 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri
6. BAHAR E., ALAIN C., KORKUTAL İ., Lag Phase Water Stress Effect On Berry Shrivelling and Recovering in cv Chardonnay Vitis vinifera L, 35th World Congress of Vine and Wine (18.05.2012-22.05.2012).
Tam metin bildiri
7. BAHAR E., CARBONNEAU A., KORKUTAL İ., The Effect of Lag Phase Water Stress on Berry Shrivelling and Recovering After Irrigation in cv Cabernet Sauvignon Vitis Vinifera L, 17th International Symposium GiESCO 2011 (29.08.2011-02.09.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BAHAR E., KORKUTAL İ., ÖNER H., Cabernet-Sauvignon Üzüm Çeşidinde Farklı Kültürel İşlemlerin Yaprak Su Potansiyelleri Değişimleri Üzerine Etkileri, Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (11.09.2017-14.09.2017).
Özet bildiri
2. ALÇO T., CANDAR S., BAHAR E., KORKUTAL İ., Türkiye’de Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliğinin Gelişmemesinin Başlıca Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (11.09.2017-14.09.2017).
Tam metin bildiri
3. KORKUTAL İ., MEHMET ALİ O., Bağcılıkta Metil Jasmonat MeJA Jasmonik Asit JA ve Salisilik Asitin SA Aşıda Kallus Oluşumu Üzerine Etkileri, 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (25.09.2013-28.09.2013).
Tam metin bildiri
4. BAHAR E., KORKUTAL İ., BOZ Y., Tekirdağ İli Şarköy İlçesi nin Terroir Açısından Değerlendirilmesi, Şarköy Değerleri Sempozyumu (14.10.2010-14.10.2010).
Tam metin bildiri
5. BAHAR E., KORKUTAL İ., MERAL D., Sürmüş ve Sürmemiş Çelik ve Kalemlerin Masabaşı Omega Aşısındaki Performansları, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.09.2007-07.09.2010).
Tam metin bildiri
6. ÇELİK S., BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Yabani Asmanın V Vinifera ssp silvestris Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanakları Üzerine Araştırma, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu (19.09.2005-23.09.2005).
Tam metin bildiri
7. ÇELİK S., BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetişen Böğürtlen Rubus L Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla Üretilmesi, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (08.09.2003-12.09.2003).
Tam metin bildiri
8. BAHAR E., ÇELİK S., KUBAŞ A., KORKUTAL İ., Tekirdağ İli Merkez İlçesinde Son 20 Yılda Bağ alanları Üretim Verim ve Bazı Kültürel İşlemlerde Meydana Gelen Değişimler, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14.09.1999-17.09.1999).
Tam metin bildiri
9. ÇELİK S., BAHAR E., KORKUTAL İ., Asmanın V vinifera L Yıllık Dallarının Ksilem İletim Demetlerinde Su İletim Hızının Değişimi, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14.09.1999-16.09.1999).
Tam metin bildiri
10. BAHAR E., KUBAŞ A., KORKUTAL İ., ÖZAY D., ZEYNEP BAŞAK G., Bağ Alanlarındaki Azalma Nedenleri ve Başlıca Bağcılık Sorunları Tekirdağ Merkez İlçe Örneği, 4. Bağcılık Sempozyumu (20.10.1998-22.10.1998).
Tam metin bildiri
11. KORKUTAL İ., ÇELİK S., Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinden Çiçek Tozu Canlılığı ve Çimlenme Gücü, 4. Bağcılık Sempozyumu (20.10.1998-22.10.1998).
Tam metin bildiri
12. BAHAR E., ÇELİK S., KORKUTAL İ., ÇEVİK Ö., NURSEL C., Tekirdağ Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Farklı Zamanlarda Bilezik Almanın Bazı Tane ve Salkım Özellikleri Üzerine Etkileri, 4. Bağcılık Sempozyumu (20.10.1998-22.10.1998).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Hayrabolu Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Editörlüğü , Yayın Yeri: Ege Basım, Editör (13.10.2010-13.10.2010).
Ulusal Diğer Yayınlar
2. Şarköy Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın Yeri: Ege Basım, Yrd. Editör (14.10.2010-14.10.2010).
Ulusal Diğer Yayınlar
Yayın Hakemlikleri
1. SCIENTIA HORTICULTURAE (15.03.2016-25.05.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI Erişim Linki
2. TÜRK BİYOLOJİ DERGİSİ (23.07.2013-24.07.2013), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded Erişim Linki
3. Selçuk Journal of Agriculture and Food Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB
4. SCIENTIA HORTICULTURAE, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. SCIENTIA HORTICULTURAE, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
7. DERİM, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. JOURNAL OF AGRICULTURALSCIENCE AND TECHNOLOGY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. MEYVE BİLİMİ (06.11.2015-09.11.2015), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
10. ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ (13.01.2015-14.01.2015), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
11. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (25.08.2014-25.08.2014), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN Erişim Linki
12. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A (16.01.2014-06.03.2014), Hakemlik Sayısı:5.
Ulusal Bildiri Kitabı Erişim Linki
13. JOURNAL OF AGRICULTURALSCIENCE AND TECHNOLOGY (11.04.2012-12.04.2012), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI-Expanded
14. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Ganos Dağları Doğal Florasından Toplanan Kültür Asması Vitis vinifera L Genetik Materyallerinin Moleküler Karakterizasyonunun Yapılması NKÜBAP 00 24 AR 14 19, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.09.2014-25.01.2017.
2. Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmasına Vitis vinifera L ait Genetik Materyallerin Toplanması ve DNA İzolasyonlarını Yapılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.09.2014-01.11.2016.
3. Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarından Vitis vinifera L Toplanan Genetik Materyallerde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 26.06.2014-01.11.2016.
4. Farklı Uç Alma Dönemleri ve Farklı Dozlarda Azot Uygulamalarının Merlot Vitis vinifera L Üzüm Çeşidinde Gelişme Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 28.02.2013-12.10.2016.
5. Asmada Aşı Kaynaşma Özellikleri Üzerine Bazı Sitokinin Uygulamalarının Etkisinin BelirlenmesiNKÜBAP00 24 YL 09 12, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.03.2009-26.01.2010.
6. Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Odunsu Dokularında Karbonhidrat Azot Birikimi ve Bağdaki Tutma Oranlarına EtkileriTÜBAP344, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2000-02.09.2002.
7. Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetiştirilen Böğürtlen Rubus L Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla ÜretilmesiTÜBAP 233, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 24.03.1999-05.09.2002.
8. Türkiye de Doğal Olarak Yetişen Yabani Asmanın V Vinifera ssp sylvestris Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanaklarının AraştırılmasıTARP 2184, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.1999-01.09.2003.
9. Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Embriyo Aborsiyonu ve NedenleriTÜAF 77, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.1995-28.12.1999.
Ödüller
1. 2011 - ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Programı No:246992, ULAKBİM UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Programı No:246992, 2011.
Üyelikler
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2011.
Stratejik Planlama Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-.
GiESCO, Üye, 2009-.
Doğa Derneği, Üye, 2009-.
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği, Üye, 2000-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Yer:Ankara, Düzenleyenler:A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 11.09.2017-14.09.2017.
2nd International Balkan Agriculture Congress, Yer:Tekirdag, Düzenleyenler:NKU Ziraat Fakultesi, 16.05.2017-18.05.2017.
TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Yer:ÇANAKKALE, Düzenleyenler:ÇOMÜ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ, 25.08.2015-29.08.2015.
BAĞCILIKTA ULUSAL KLON SELEKSİYONU METODOLOJİ ÇALIŞTAYI, Yer:TOKAT, Düzenleyenler:TOKAT VALİLİĞİ, GOP ÜNİVERSİTESİ, TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 24.04.2014-25.04.2014.
8. BAĞCILIK VE TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Yer:KONYA, Düzenleyenler:SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 25.09.2013-28.09.2013.
TÜRKİYE 5. BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Yer:ERZURUM, Düzenleyenler:ATATÜRK ÜNİV. ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 04.09.2007-07.09.2007.
TÜRKİYE 6. BAĞCILIK SEMPOZYUMU, Yer:TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 19.09.2005-23.09.2005.
VİZYON 2023 BAĞCILIK ÇALIŞTAYI, Yer:TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:TAGEM, GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, TRAKYA KALKINMA AJANSI, TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 26.06.2003-27.06.2003.
TÜRKİYE V: BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK SEMPOZYUMU, Yer:NEVŞEHİR, Düzenleyenler:ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 05.10.2002-09.10.2002.
XV. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Yer:ANKARA, Düzenleyenler:ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 05.09.2000-09.09.2000.
BİYOTEKNOLOJİ VE SANAYI, Yer:İZMİR, Düzenleyenler:EGE ÜNİV. BİLİM-TEKNOLOJİ UYG. VE ARŞ. MERKEZİ, 06.03.2000-09.03.2000.
TÜRKİYE III. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, Yer:ANKARA, Düzenleyenler:ANKARA ÜNİV. ZİRAAT FAKÜLTESİ, 14.09.1999-17.09.1999.
4. Bağcılık Sempozyumu, Yer:Yalova, Düzenleyenler:ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 20.10.1998-23.10.1998.